skip to Main Content
Aanmeldprocedure

Nadat u zich heeft aangemeld, dit kan zowel telefonisch als digitaal door middel van het invullen van het aanmeldformulier, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden met ouder(s) en/ of verzorger(s). Op deze manier kunnen we uw zorgen vrijuit bespreken en ga ik een beeld vormen van de aard en ernst van de problematiek.
Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met uw kind. Op basis van dit gesprek en het intakegesprek met u als ouder (s) en/ verzorger(s) gaan we bekijken wat een passende therapievorm kan zijn en hoeveel sessies hiervoor nodig zijn.
Het is belangrijk naast de individuele sessies met het kind, ook gesprekken met u als ouder/verzorger aan te gaan, zodat u op de hoogte blijft van het verloop van de behandeling. Middels deze evaluatiemomenten zal de voortgang van de behandeling en de vervolgstappen worden besproken. Het is voor mij belangrijk om te weten hoe het kind reageert in de thuissituatie en functioneert gedurende de behandeling.
In sommige gevallen is het verstandig om naast individuele sessies ook samen met uw kind op gesprek te komen. Wellicht met broertjes en/of zusjes als dat zinvol lijkt.

Aanmelden

Back To Top