skip to Main Content
Therapievormen

Op basis van de doelstelling gaan we bekijken wat uw kind nodig heeft om weer goed te kunnen functioneren en wat voor u als ouder belangrijk is om de opvoeding/begeleiding van uw kind optimaal te kunnen uitvoeren.

In onze behandelingen maken we gebruik van:

  • cognitieve gedragstherapie voor kind en ouders;
  • coaching voor kinderen en jongeren;
  • oplossingsgerichte therapie;
  • psycho-educatie;
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bij traumatische ervaringen, verliesverwerking of specifieke angst.

SAM Psychologiepraktijk stelt geen diagnoses, maar kijkt samen met u als ouder(s)/verzorger(s) naar de individuele hulpvraag van uw kind.

Back To Top